Het zakelijke portaal van Verhuisvriend.nl
  Disclaimer

Disclaimer


Verhuisvriend.nl betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen, redigeren en verspreiden van de informatie op en via deze site, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Verhuisvriend.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de publicatie van informatie op of via deze site. Hoewel Verhuisvriend.nl. alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Verhuisvriend.nl niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet of per post verzonden worden.
Verwijzingen naar sites die niet door Verhuisvriend.nl worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Verhuisvriend.nl uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Verhuisvriend.nl worden onderhouden wordt afgewezen.

Verhuisvriend.nl probeert adverteerders en kopers/huurders tot elkaar te brengen. Verhuisvriend.nl is echter nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen adverteerder en koper/huurder door gebruikmaking van de site. Als u een geschil hebt met één of meerdere gebruikers, dient u dit zelf op te lossen. U vrijwaart Verhuisvriend.nl (en al haar personeel, managers en tussenpersonen) van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen.