Het zakelijke portaal van Verhuisvriend.nl
  Privacy statement

Uw privacy is gewaarborgd


Verhuisvriend.nl verwerkt uw gegegevens voor het regelen van uw adreswijzigingen, aangaan van nieuwe contracten, opzegging van oude contracten, relatiebeheer en managementinformatie, product- en dienstontwikkeling en het bepalen van de algemene strategie. Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen tegen Verhuisvriend.nl, haar Cliënten, haar partners en medewerkers. Bij deze verwerking van persoonsgegevens kan Verhuisvriend.nl ook samenwerkende partners inschakelen. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om al dan niet op basis van een voorafgaande selectie te informeren over interessante aanbiedingen en andere producten of diensten van Verhuisvriend.nl of samenwerkende partners. Informatie zal u slechts per e-mail of sms worden gestuurd indien u hiervoor toestemming heeft gegeven. Indien u geen informatie (meer) wenst te ontvangen kunt u dit kenbaar maken aan Verhuisvriend.nl. Met betrekking tot informatie verkregen van Verhuisvriend.nl kunt u een e-mail sturen aan mtext:34g7|Vds0U3rVs3d4e%4m of een brief sturen naar mtext:vds0U3rVs3d4e%4m,$O7r8cUr$oah,$o6hh$BS$F4rb0ded.

Aanmelden

Middels het invoeren van de activeringscode in het Verhuisboekje bij Verhuisvriend.nl, verklaart u zich akkoord met de Algemene Voorwaarden van Verhuisvriend.nl en machtigt u Verhuisvriend.nl om de door u aangemaakte adres- en contractwijzigingen aan de door u geselecteerde partijen door te geven.

Privacy op internet

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. We gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons) gegevens, maar alleen om de navigatie, bezochte pagina’s en bestelde artikelen van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen we ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer. De cookies worden gebruikt om de site en de dienst die wordt aangeboden te verbeteren. Statistische gegevens worden door Verhuisvriend.nl bijgehouden. De domeinnaam van de site server die de cookies doorgeeft eindigt op : .verhuisvriend.nl. Hetgeen wat in cookies wordt opgeslagen is mede afhankelijk van uw eigen browser-instellingen. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder “Help” in de toolbar van de meeste browsers. Meestal kan de bezoeker van de website hierna toch onbeperkt gebruik maken van de website. Het is echter mogelijk dat als cookies worden geweigerd, bepaalde diensten of elementen van de site niet optimaal functioneren.

E-mail adressen

We bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt of om (verhuis)mutaties door te geven. We gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven of om (verhuis)mutaties door te geven en verder voor andere marketing- of servicedoeleinden, voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming(en) is/zijn te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mede te delen. Bovendien wordt deze mogelijkheid in elke marketing- en service e-mail geboden middels een rechtstreekse verwijzing naar onze site. We verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.

Informatie

Verder bewaren en gebruiken we alle informatie, die u vrijwillig via onze site aan ons verstrekt, ten behoeve van marketing- en servicedoeleinden (volgens onze algemene voorwaarden). Als u ons via onze site uw adres en/of uw telefoonnummer meedeelt, kunt u daarom periodiek selectieve mailings van ons ontvangen en/of kunnen we u telefonisch benaderen met onze informatie over onze producten en diensten. Als u dergelijke informatie (per post en/of telefoon) niet wenst te ontvangen, kunt u daarvoor contact met ons opnemen. Wij hebben partners en speciale relaties met derden op internet, maar verstrekken hen nooit uw persoonsgegevens noch ontvangen we de gegevens die u aan deze derden verstrekt anders dan in het kader van de wijziging(en) die u aan hen wilt doorgeven (tenzij anders is aangegeven en/of noodzakelijk is).

Beveiligde server

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Wanneer u een Verhuisboekje aanmaakt of uw Verhuisboekje raadpleegt, wordt gebruik gemaakt van één van de modernste beveiligingstechnieken. Uw gegevens worden op deze wijze te allen tijde beschermd en vertrouwelijk behandeld. Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u contact met ons op te nemen.

Alleen met uw toestemming

In het geval we uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in ons privacy beleid, zullen we dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Onze Cliënten hebben middels het verhuisboekje toegang tot alle informatie die we van hen vasthouden. Tevens bieden we de bezoekers de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens zelf te corrigeren. Voor elk site bezoek, transactie, wijziging of overeenkomst gelden de algemene voorwaarden van Verhuisvriend.nl, waaronder dit privacybeleid. Dit wordt voor het aangaan van de overeenkomst met Verhuisvriend.nl kenbaar gemaakt middels een verwijzing naar de tekst hiervan.