Het zakelijke portaal van Verhuisvriend.nl
  Uw bedrijf

Hoe gaat uw bedrijf met adreswijzigingen om?

Wanneer u een adreswijziging ontvangt dan wilt u zeker weten dat de gegevens kloppen en de verwerking ervan moet zo efficient mogelijk gebeuren. Naast uw eigen webprotaal kan Verhuisvriend.nl betrouwbaare en volledige adreswijzigingen leveren die goed en snel te verwerken zijn. Verhuisvriend.nl is een uitstekende klantgerichte aanvulling op uw eigen portaal als het gaat om doorgeven van adreswijzigingen.

Vermelding op eigen website en in colofon

Laat uw klanten kiezen hoe ze u kunnen informeren. U stuurt deze informatiestroom door op uw eigen website en colofon aan te geven op welke manier u adreswijzigingen kunt ontvangen. Een kleine aanvulling is al voldoende om een verhuisvriendelijke uitstraling te krijgen. Voorbeeld: Wehkamp.

Employee Benefit

Ongeveer 10% van alle medewerkers verhuist per jaar. Omdat dit een jaarlijks terugkerend cijfer is hebben verhuizende medewerkers een behoorlijke impact op de productiviteit van organisaties. Verhuisvriend.nl als employee benefit is een prima middel om efficiency en arbeidsmobiliteit te verhogen.

Het regelen van de administratieve rompslomp wordt altijd onderschat. Goed geregelde adreswijzigingen zorgen voor minder stress, meer efficiency en tevreden medewerkers. Voorbeeld: FME.

Gratis voor uw klanten

U kunt de verhuisservice van Verhuisvriend.nl ook inkopen en gratis of met korting aanbieden aan uw klanten. Kijk voor deze mogelijkheden op www.verhuisvriend.nl of neem contact op via mtext:Vdsj77q|Vds0U3rVs3d4e%4m.

Inschrijven

Zorg dat u gemakkelijk geïnformeerd wordt. Vul de gegevens van uw organisatie in en u ontvangt adresmutaties zonder dat het u wat kost. Naar inschrijving.

Maatwerk

Ontvang adreswijzigingen zoal u dat wilt. De mogelijkheden zijn onbeperkt. Naar maatwerk.

Arbeidsmobiliteit

Arbeidsmobiliteit heeft twee grote voordelen. De inzetbaarheid van een werknemer is groter als men elders ook kan werken en het leidt tot een gezonde balans tussen ervaring en vernieuwing binnen een organisatie. Een gratis verhuisservice kan praktische weerstand verminderen. Nieuwe of over te plaatsen werknemers hoeven zelf niet veel rompslomp meer te regelen zodat focus op de nieuwe baan / functie optimaal is en blijft. Het positieve signaal dat uitgaat van dit gebaar zal terugvloeien in de organisatie.

Arbeidsproductiviteit

Arbeidsproductiviteit wordt door veel factoren beïnvloed. Verhuizen heeft behoorlijke invloed op de concentratie en gemoedstoestand van werknemers. Daardoor zal ook de productiviteit beïnvloed worden. Medewerkers die verhuizen kunnen dit niet ongemerkt laten op het werk. Even een adresje regelen onder werktijd of sneller geprikkeld door verhuisstress is heel gewoon. Werkgevers doen wat aan deze ongrijpbare bijwerkingen door de administratieve rompslomp uit handen te nemen met een gratis verhuisservice voor alle medewerkers die verhuizen.